Kompletna hrana za mačke - Posebno pripremljena za mačiće - Od 4 meseca života do sterilizacije

Indikacije
Mačići od 4 do 12 meseci života
Mačići od 4 meseca starosti do kastracije
Gravidne i ženke u laktaciji

ZDRAVLJE ORGANA ZA VARENJE
Sadržaj koji pomaže u održavanju stabilnosti sistema za varenje.

PODRŠKA RAZVOJU PRIRODNOG IMUNITETA
Kompleks antioksidanasa pomaže razvitku prirodnog imuniteta

Kontakt i podrška

Call centar i podrška:

011 256 1234

Fax:

011 265 1201