Katalog

Vetmedin® 5 mg za pse, 10 x 10 tableta

Vetmedin® 5 mg za pse, 10 x 10 tableta

Vetmedin® chew 5 mg tableta za žvakanje za pse
Za lečenje pasa sa zastojnom insuficijencijom srca uzrokovanom dilatacionom kardiomiopatijom ili valvularnom insuficijencijom (regurgitacija mitralnog i/ili trikuspidalnog zaliska).
Za lečenje dilatacione kardiomiopatije u pretkliničkom stadijumu (asimptomatski slučajevi sa povećanjem prečnika leve komore na kraju sistole i dijastole) kod rase doberman pinčer nakon ultrazvučno dijagnostikovane srčane bolesti.
Za lečenje pasa sa miksomatoznom degeneracijom mitralnog zaliska (engl. myxomatous mitral valve disease, MMVD) u predkliničkom stadijumu (asimptomatski slučajevi sa sistolnim mitralnim šumom i dokazanim povećanjem veličine srca) u cilju odlaganja nastajanja kliničkih simptoma insuficijencije srca.

1 tableta za žvakanje sadrži:
Aktivna supstanca:
Pimobendan 5 mg

Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat, celuloza, mikrokristalna, skrob preželatinizirani, natrijum skrobni glikolat (Tip A), makrogol 6000, stearoil makrogogliceridi, magnezijum stearat, talk, suvi kvasac, aroma jetre u prahu.

Način primene: za oralnu primenu. Pre lečenja potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinje, kako bi se osiguralo tačno doziranje.
Doza bi trebalo da bude unutar propisanog raspona od 0.2 mg do 0.6 mg pimobendana/kg t.m., podeljena u dve dnevne doze.
Poželjno je da dnevna doza iznosi 0.5 mg pimobendana/kg t.m., podeljeno u dve dnevne doze.
Za pse telesne mase 5 kg to odgovara jednoj tableti za žvakanje od 1.25 mg ujutru i jednoj tableti za žvakanje od 1.25 mg uveče.
Za pse telesne mase 20 kg to odgovara jednoj tableti za žvakanje od 5 mg ujutru i jednoj tableti za žvakanje od 5 mg uveče.
Za pse telesne mase 40 kg to odgovara jednoj tableti za žvakanje od 10 mg ujutru i jednoj tableti za žvakanje od 10 mg uveče.

Pimobendan se primenjuje oralno, oko jedan sat pre hranjenja.
Pimobendan se može davati i u kombinaciji sa diuretikom, npr. furosemidom.

Izdaje se samo na veterinarski recept.
Pre primene pažljivo pročitajte uputstvo. O rizicima i nuspojavama posavetujte se sa veterinarom.

UPOTREBA TOKOM GRAVIDITETA I LAKTACIJE:
U laboratorijskim ispitivanjima na pacovima i kunićima nisu utvrđena bilo kakva teratogena niti fetotoksična dejstva. Međutim, u ovim ispitivanjima su utvrđeni maternotoksični i embriotoksični efekti prilikom primene visokih doza, a takođe je dokazano da se pimobendan izlučuje mlekom. Bezbednost veterinarskog leka nije utvrđena tokom graviditeta ili laktacije kod kuja. Ovaj veterinarski lek treba primenjivati samo nakon procene veterinara o odnosu koristi/rizika.

Kontakt i podrška

Call centar i podrška:

011 256 1234

Fax:

011 265 1201