Dejstvo na nove parazite kroz činjenice - jedan preparat koji eliminiše spoljne i unutrašnje parazite mačaka.  BROADLINE je jedini topikalni endo i ektoantiparazitik koji dokazano deluje protiv plućnog crva mačaka - Aelurostrongylus abstrusus.  Takođe, efikasan je protiv šugarca - Notoedres cati, koji izaziva opadanje dlaka kod mačaka.  Povrh toga, jedan tretman BROADLINE-om pruža efikasnu preventivu protiv Otodectes cynotis.

Novi ekto i endo-antiparazitik za mačke.

latest jordan Sneakersnike dunk nylon 2009 shop for sale

Dejstvo na nove parazite kroz činjenice - jedan preparat koji eliminiše spoljne i unutrašnje parazite mačaka.

BROADLINE je jedini topikalni endo i ektoantiparazitik koji dokazano deluje protiv plućnog crva mačaka - Aelurostrongylus abstrusus.

Takođe, efikasan je protiv šugarca - Notoedres cati, koji izaziva opadanje dlaka kod mačaka.

Povrh toga, jedan tretman BROADLINE-om pruža efikasnu preventivu protiv Otodectes cynotis.

______________________________________________________________________

Pre upotrebe obavezno pročitajte priloženo uputstvo o preparatu. 

Ukoliko dođe do neželjenih pojava, bez odlaganja kontaktirajte svog veterinara i 
uvoznika, kompaniju Royal Vet, na telefon 011/256-1234.
______________________________________________________________________