O nama

Ovo smo mi - vaš Royal Vet tim!

Royal Vet - POLITIKA

Veleprodajom hrane, veterinarskih lekova i opreme za životinje Royal Vet ispunjava zahteve i očekivanja korisnika i principala, poslujući u skladu sa zakonom i drugim normativnim dokumentima. Royal Vet želi da bude sinonim kvaliteta u procesu pružanja usluge i želi da zadrži lidersku poziciju u veleprodaji zdrave hrane kao i da postane lider u veleprodaji veterinarskih lekova i opreme za životinje.

Kroz kontinuirane promene, koje se realizuju u okviru tržista koje postavlja sve oštrije zahteve, ograničene resurse, razvoj kroz primenjene nove tehnologije, konkurentnost koja se teško stiče, a lako gubi i korisnike kao istinske sudije, o kvalitetu Royal Vet svoju viziju temelji na:

- usredsređenosti na korisnika u cilju da se ispune zahtevi korisnika i težnji da se nadmaše njihova odekivanja,

- liderskoj ulozi rukovodstva i kreiranju okruženja koje ohrabruje saradnike da ostvaruju viziju i postavljene ciljeve,

- angažovanju kompetentnih ljudi koji imaju izgradenu svest o svom doprinosu sistemu upravljanja, kvalitetom koji primenom znanja, stavovima prema poslu doprinose dostizanju planiranih i očekivanih rezultata kompanije,

- procesnom pristupu, upravljanju procesima i sistemom kao celinom koji se realizuje primenom PDCA ciklusa uz sveopštu usredsređenost na "razmišljanje zasnovano na riziku" u cilju iskorišćenja prilika i sprečavanja nepoželjnih rezultata tako da se ostvaruju predviđeni rezultati.

- sticanju novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom iskustava unutar timova i zadovoljstvu pri obavljanju posla, kao i rezultatima Royal Vet-a.

- poboljšanju kroz konzistentno ispunjavanje zahteva i bavljenje budućim potrebama i očekivanjima što predstavlja izazov za organizaciju koja posluje u sve dinamičnijem i kompleksnijem okruženju.

- donošenju odluka na osnovu činjenica poređenjem performansi sa postavljenim ciljevima 

- menadžmentu međusobnim odnosima i razvoju uzajamno korisnih odnosa sa svim zaineteresovanim stranama radi stvaranja partnerstva i dugoročne saradnje. 

- opredeljenju usaglašenosti najmanje sa odgovarajućim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima se kompanija saglasila

- doslednoj primeni sistema upravljanja i sertifikaciji smanjujući rizik od neusaglašenosti sa zahtevima zakona i propisa stvarajući dodatnu vrednost organizacijii, zaposlenima, vlasniku kapitala i društvu uopšte.

01.07.2018. u Beogradu ................................ Generalni direktor Lazar KukovskiRoyal Vet - Partneri

U centru naše pažnje jesu naši dragi saradnici kao i Vi dragi naši potrošači vlasnici svih vrsta kućnih ljubimaca. Dobro došli ste da sa svojim idejama doprinosite razviću naše buduće strategije, mogućnosti i da zajedno unapređujemo kvalitet življenja svih divnih ljubimaca u našoj zemlji.

SINERGIJA u Royal Vetu

Gradimo i negujemo win - win poslovnu politiku koja je ustvari uspešan model poslovanja sa svakim partnerom, da svi budemo pobednici u svojoj branši. Najveća briga jeste posvećena našim saradnicima jer sa njima delimo svoje znanje i nadopunjujemo jedni drugi.

Koračamo zajedno sa našim partnerima i gradimo našu zajedničku uspešnu budućnost!

Royal Vet brine o vama

Timski rad i znanje su naše osnovne konkurentske prednosti u svetu poslovnosti.

Royal Vet ulaže velika sredstva u dalju edukaciju, podsticanje saradnje između članova tima i unapređivanju odnosa u timu. U Royal Vet-u je vrlo važno da tismki zadaci omogućavaju visok stepen autonomije. Stručnost, Profesionalnost i Inovativnost u pristupu i radu sa VAMA su osnovne postavke Tima koji se BRINE O VAMA na svakom polju.

Royal Vet pravi značajne investicije u promociji proizvoda koji unapređuju zdravlje, dobrobit svih vrsti životinja.Prednost proizvoda koje mi zastupamo i distribuiramo u oblasti Zdrave ishrane, parazitske kontrole i prevencije bolesti je njihov prepoznatljiv kvlitet širom sveta i zahvaljujući Royal Vetu i u Srbiji.Vodeći fokus Royal Veta su njegovi partneri i stručni saradnicii koji zajedno daju veću vrednost svakom proizvodu kojeg mi zastupamu.

Royal Vet tim

Timski rad i znanje su naše osnovne konkurentske prednosti u svetu poslovnosti.

Royal Vet ulaže velika sredstva u dalju edukaciju, podsticanje saradnje između članove tima i unapređivanju odnosa u timu. U Royal Vet-u je vrlo važno da timski zadaci omogućavaju visok stepen autonomije. Stručnost, Profesionalnost i Inovativnost u pristupu i radu sa VAMA su osnovne postavke Tima koji se BRINE O VAMA na svakom polju.

Royal Vet pravi značajne investicije u promociji proizvoda koji unapređuju zdravlje, dobrobit svih vrsti životinja.

Royal Vet tim koji radi svoj posao iz Ljubavi prema vašim ljubimcima organizovan je u nekoliko timova:

Rukovodeći i Marketing tim:

Organizuje i radi na proširenju distribucijske mreže Royal Veta, osmišljava i vodi marketing kampanje za promociju proizvoda iz Royal Vet portfolija, vrši koordinaciju ostalih aktivnosti u firmi.

POS tim:

Vodi brigu o klijentima u specijalizovanom kanalu prodaje hrane, hranljivih dodataka i opreme za male životinje. POS Tim je sastavljen od specijalista u prodaji koji se brine o prodaji proizvoda iz Royal Vet portfolija, njihovo pozicioniranje, marketinškim aktivnostima kao i stručnim savetovanjem za unutrašnje i spoljašnje uređivanje prodajnog prostora.Vet tim:Definiše potrebe veterinarskih klinika, ordinacija i apoteka. Nudi rešenja po njihovoj meri. Doktori veterinarske medicine u Royal Vetu su usko specijalizovani u oblasti prehrane zdravih, a posebno bolesnih životinja, antiparazitske zaštite i lečenju određenih bolesti biološkim preparatima. Royal Vet Tim nudi usluge savetovanja na polju veterinarskog nutricionizma, zaštitu od parazita kao i menadžmenta u oblasti Veterine.

Breeder's tim

Brine o odgajivačima pasa i mačaka. Saradnja je ograničena striktno na uzgajivače pasa i mačaka koji su registrovani nadležnim institucijama. Posebnu brigu vodi o članovima Royal Vet Breeder's kluba koji imaju posebne pogodnosti iz asortimana PROFFESIONAL. Ovaj tim zajedno sa menadžerskim timom organizuje edukativne kurseve i seminare u cijlu podizanja kvaliteta uzgoja pasa i mačaka u Srbiji.

Call centar tim

Brine o direktnoj komunikaciji sa našim partnerima. Obavlja usluge direktne prodaje roba putem telefona našim partnerima. Usko su specijalizovane za savetovanje vezano za naše proizvode njihov asortiman, nove proizvode, informišu kljente o specijalnim promocijama i akcijama koje su u toku.

Logistika

Brzina je naša Vrlina - Royal vet posebnu pažnju posvećuje logistici, koja je ključni elemenat dobrog funkcionisanja firme. Narudžbe ispostavljene call centru u rekordno kratkom vremenu dolaze do naših partnera širom naže zemlje. Magacin Royal Vet je organizovan po svetskim standardima za skladištenje robe, njenoj kontroli, sortiranje, deklariranje i pripremu za distribuciju. U okviru logistike funkcioniše naš vozni park koji svakodnevno vrši isporuku robe na celoj teritoriji u najkraćem mogućem roku.

Royal Vet tim za promocije proizvoda iz Royal Vet portfolija:

Posebnom pažnjom brine o promociji našeg proizvodnog portfolija. Tim je sastavljen od stručnih osoba koji poznaju suštinu proizvoda kao i našu prodajnu filozofiju. Briga o klijentima i njihovim ljubimcima.

Svaki dan sve bliži do Vas jer s ljubavlju,

Royal Vet brine o vama!

MI BRINEMO O VAMA

KVALITET

95%

BRZINA

95%

POUZDANOST

95%

POVERENJE

95%

ROYAL VET TIM

Lazar Kukovski
Lazar KukovskiCEO
Tanja Milojević
Tanja MilojevićBreeders Club
Lela Minić
Lela MinićKomercijala
Tanja Dankovic
Tanja DankovicKomercijala
Valentina Kukovska
Valentina KukovskaCEO
Dušica Stošić
Dušica StošićKnjigovodstvo
Sanja Tejić
Sanja TejićKomercijala
Dragica Unković
Dragica UnkovićDirektorka prodaje
Danijela Lazić
Danijela LazićKnjigovodstvo
Miloš Stevanović
Miloš StevanovićVeterinar
Lazar Mitrović
Lazar MitrovićKomercijala
Slobodan Jovanović
Slobodan JovanovićKomercijala
Vladan Milojević
Vladan MilojevićKomercijala

Kontakt i podrška

Call centar i podrška:

011 256 1234

Fax:

011 265 1201